Kumpulan Komik Indonesia (2)

Berikut beberapa komik Indonesia yang bisa di download sbb:

 Kumpulan Komik Indonesia

1.  Dewi Surati ( karya Teguh S)

2.  Joko Tole  (karya Teguh S)

3.  Telaga Buat Tumi (cerita anak-anak)

4.  Tangan Sunthi 1 (karya Wid NS)

5.  Tangan Sunthi 2 (karya Wid NS)            no 1-5  sedot di sini

6.  Rahasia Telaga Siluman (karya Yanes)          sedot di sini

7.  Nyai Dasima 1 ( karya Yus Chandra)                sedot di sini

8.  Nyai Dasima 2 ( karya Yus Chandra)             sedot di sini

9.  Wayang Purwa 1 (karya Ardi Soma)            sedot di sini

10.  Wayang Purwa 2 (karya Ardi Soma)        sedot di sini

11.  Wayang Purwa 3 (karya Ardi Soma)        sedot di sini

12.  Wayang Purwa 4 (karya Ardi Soma)            sedot di sini

13.  Wayang Purwa 5 (karya Ardi Soma)           sedot di sini

14.  Wayang Purwa 6 (karya Ardi Soma)               sedot di sini

15.  Wayang Purwa 7 (karya Ardi Soma)               sedot di sini

Tags: